logo

Toshiba Premium 25 teholuokka

Klikkaa yläpalkin teholuokasta muihin hinta/teknisiin tietoihin

Toshiba Premium 25 vertailu muihin

Sisäyksikön mitat

Ulkoyksikkö:

  • Mallikoodi RAS-25PAVPG-ND
  • Leveys 86cm, korkeus 63cm, syvyys 30cm (huom. telineiden kanssa syvyys seinästä noin 52cm)
  • Vasen lämmönvaihdin ilman sormisuojaritilää. joka vähentää jään kertymistä hankalissa olosuhteissa

Sisäyksikkö:

  • Mallikoodi RAS-25PKVPG-ND
  • Leveys 85cm, korkeus 29cm, syvyys seinäpinnasta 27cm

Vertailulukujen valossa Premium 25 on paras luokassaan kokonaisvaltaisesti. Perfera voittaa kovan pakkasen suorituskyvyssä, toisaalta Toshiban laite on suunniteltu toimimaan aina -30C pakkasille asti. COP arvo +7 asteessa se häviää aavistuksen Mitsubishille, eroa selittää helposti Mitsubishin pienempi kompressori (lähempänä ihannealuetta mittauksessa).

Ulkoyksikkö on luokkansa suurikokoisimpia (korkeusero noin 6cm), joka tuo lisää pinta-alaa ja siten vähentää sulatuksen tarvetta pakkasella.

Vuosittainen nordic SCOP (sekä nordic että keskieurooppalainen) on kolmikon paras jolla on enemmän merkitystä säästöjen kannalta, kuin yksittäisen tilanteen hyötysuhteella.


Eurovent

Vertailu

Vertailun pohjana käytämme Eurovent julkaisemaa mittaustietokantaa. Tilaamme sertifikaatit sieltä ja listaamme ne helpompaan muotoon allaolevaan taulukkoon.

Eurovent mittaukset ovat lakisääteisiä ja erittäin vertailukelpoisia, mutta vertailua eri teholuokkien kesken tulisi välttää. Testituloksia käytetään laitteiden energiamerkintöjen luomiseen Euroopan markkina-alueelle.

Vertailutaulukossa vasemmanpuoleinen sarake on aina tämän sivun laite ja tähtimerkintä osoittaa, mikä laite suoriutui parhaiten.

Tehoalueet +7C ulkolämpötilassa, EN 14511 standardi
Malli
Riviä vastaava malli. Linkistä pääset siirtymään laitteen omalle sivulle.
Toshiba Premium 25Mitsubishi LN25Daikin Perfera 30
Nimellinen lämmitysteho ja nimellishyötysuhde (COP)
Kun laitetta käytetään nimellisteholla, sillä saavutetaan mitattu hyötysuhde.
3.2 kw3.2 kw3.2 kw
5.33 ☆ 5.52
+4%
5.34
Pienin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Pienempi minimiteho mahdollistaa laitteen toimimisen ilman, että se alkaa käymään katkoittaisesti. Katkokäynti aiheuttaa selkeää hyötysuhteen laskua ilmoitetusta arvosta ja joskus myös sisälämpötilan heilahtelua.
☆ 0.7 kw
-30%
48m2
1.0 kw
69m2
0.8 kw
-20%
55m2
Suurin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Suurempi maksimiteho on yleensä merkki hyvästä suorituskyvystä, kun pakkanen laskee hieman nollan alapuolelle. Iso maksimiteho hyödyttää erityisesti suurien tilojen ylläpitolämmityksessä (sisälämpötila alle +15C).
☆ 6.7 kw
+6%
460m2
6.3 kw
432m2
☆ 6.7 kw
+6%
460m2
Eurovent hyötysuhdemittaus -10C ulkolämpötilassa
Toshiba Premium 25Mitsubishi LN25Daikin Perfera 30
Asetettu lämmitysteho ja mitattu hyötysuhde (tehokentässä linkki sertifikaattiin)
Laite asetetaan tuottamaan edellytetty teho, jossa sen hyötysuhde mitataan. Huom. Laite voi pystyä suurempaankin tehokkuuteen, kyseessä ei ole siten maksimiteho. Hyötysuhteeseen otetaan huomioon sulatukset, mutta ulkoyksikön pohjapellin lämmitysvastus kytketään irti.
3.0 kw
71m2
3.2 kw
+7%
76m2
3.0 kw
71m2
☆ 3.00
+15%
2.90
+11%
2.62
Eurovent testi valmistajan ilmoittamassa alhaisimmassa pakkasrajassa
Toshiba Premium 25Mitsubishi LN25Daikin Perfera 30
Laskennallinen teho -20C
Arvioitu teho -20C, joka lasketaan liukuvasti -10C ja alimman toimintalämpötilan välillä. Samaa laskutapa kuin energiamerkinnässä. Käytetään vertailussa, jos alin mittauslämpötila ei ole sama koneiden kesken.
2.7 kw
+4%
46m2
2.6 kw
45m2
☆ 3.2 kw
+23%
55m2
Ilmoitettu alhaisin toimintalämpötila, mitattu maksimiteho ja hyötysuhde
Laite asetetaan toimimaan suurimmalla teholla alhaisimmassa valmistajan ilmoittamassa toimintalämpötilassa.Lukemia ei voi verrata 1:1, sillä eri tehoilla ja eri ulkolämpötilassa arvoissa on luontaista hajontaa.
☆ -30 C
+20%
-25 C-25 C
2.3 kw2.3 kw☆ 3.3 kw
+43%
☆ 2.00
+12%
☆ 2.00
+12%
1.78
Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot, EN 14825
Toshiba Premium 25Mitsubishi LN25Daikin Perfera 30
SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä (Strasbourg)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -10C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde.
☆ 5.30
+4%
5.20
+2%
5.12
SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä (Helsinki)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -22C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää laskennallista alhaisemmaksi (2-3 välimaastossa).
☆ 4.30
+8%
4.00 4.02
Äänitasot sisäyksikössä
Toshiba Premium 25Mitsubishi LN25Daikin Perfera 30
Sisäyksikön pienimmän puhallusnopeuden äänitaso
Alhaisen puhallusnopeuden merkitys on erityisesti viilennyskäytössä, sillä hyvin pieni ilmavirtaus ei mahdollista suurta tehokkuutta. Se usein riittää kuitenkin yksittäisen huoneen viilennystarpeisiin.
20 dbA
-5%
☆ 19 dbA
-10%
21 dbA
Vertailuindeksi keskitason puhallusnopeudelle. Pienempi luku = hiljaisin tosikäytössä
Lämmityskäytössä tavoitellaan tehoja, jotka edellyttävät puhallustason pitämistä kohtuullisena. Valmistajien puhallusasetuksissa on kuitenkin pieniä eroavaisuuksia, joten olemme tehneet sitä varten vertailuindeksin noin 400m3/h puhallusnopeuksista (m3/h/dbA).
☆ 0.067 dbA / m3/h
-1%
0.068 dbA / m3/h☆ 0.067 dbA / m3/h
-1%
Muut yleiset vertailukelpoiset asiat
Toshiba Premium 25Mitsubishi LN25Daikin Perfera 30
Maahantuojan takuun pituus
Maahantuojan myöntämä takuu laitteelle.
3 vuotta3 vuotta3 vuotta
Kompressoriteho
Isompi kompressori madaltaa ulkoyksikön äänitasoja, koska mäntien kierrosnopeus on alhaisempi. Sillä on usein myös vaikutusta kovan pakkasen suorituskykyyn käytännön olosuhteissa.
900 w
+36%
660 w☆ 1300 w
+97%
Sisäyksikön vaatima asennustila alareunasta kattoon
Sisäyksikköä ei voi sijoittaa tätä mittaa ahtaampaan välikköön. Jos katossa on verhokisko tai verholauta, otetaan mitta siitä. Pienempi koko mahdollistaa useampia sijoitteluvaihtoehtoja.
34 cm
-3%
35 cm☆ 33 cm
-6%
Sisäyksikön pinta-ala edestäpäin katsottuna
Lukeman avulla voidaan vertailla eri sisäyksiköiden kokoeroja. Pienempi on yleensä huomaamattomampi.
0.249 m2
-9%
0.273 m2☆ 0.238 m2
-13%
Aito takkatoiminto
Jos laitetta voidaan käyttää puhaltimena ilman, että lämmitystoiminto pitää kytkeä pois päältä, siinä on aito takkatoiminto. Pelkkä puhallustila ei siis ole sama asia.
OnEiOn
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2020 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader