logo

Mitsubishi ZS 25

ZS 25 Sisäyksikkö

Hinta asennettuna

MITSUBISHI ZS 25
Mestariasennuksella1890

Turvallinen ostos

Maksu vasta asennuksen jälkeen
14pv maksuajalla!

Klikkaa yläpalkin teholuokasta muihin hinta/teknisiin tietoihin

Mitsubishi ZS25 vertailu 2.5kw teholuokassa

20 ja 25 sarja ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Tämä teholuokka on hinta/teholtaan ylivoimainen, kun kyseessä on kuitenkin taattua Mitsubishin laatua. Syksyn ja kevään katkokäynnitön lämmitysteho yltää alas 62 neliön pinta-aloihin saakka.

Peruslaitteet ovat lämpötilarajoiltaan erittäin kustannustehokkaita eteläsuomen ilmastoon, jossa paukkupakkasia ei esiinny talvella välttämättä lainkaan ja säästöjen käyttöympäristö painottuu nollakelien ympärille.

Lämmityksen ollessa tärkeä kriteeri, vain 100€ hintalisä isompaan malliin tuo yhden sähköpatterin verran kapasiteettia lisää, joten sitä kannattaa harkita. Erona on myös tuplavaihdin ulkoyksikössä (35-sarjassa).

Vertailun mallit ovat kaikki uudella R32 kylmäaineella, suosittelemme välttämään vanhempaa mallistoa tästä syystä.


Esteetön leveys 1070mm
100mm
100mm
ZS25-W sisäyksikkö
Leveys 870mm
Tilavaraus kattoon 50mm
Siiveke 30mm
Katosta alareunaan 340mm
Katosta ovilehteen 370mm
(Jos ovi kääntyy sisäänpäin)
Esteetön leveys 1110mm
Tilavaraus yläpuolelle 500mm
30mm
300mm
Parvekejaloilla 600mm
Maatelineellä 1140mm

Asennustila yksiköille

 • Sisä- ja ulkoyksikön piirroskuvat ovat viitteelliset
 • Jos katossa on verholauta tai muu vastaava este, mitta otetaan siitä
 • Katon kulmalista on yleensä mahdollista poistaa, jos se on tarpeellista tilavarauksen lisäämiseksi
 • Viistossa sisäkatossa tilavarausta voidaan edelleen pienentää hieman

Vertailu ja ominaisuudet

Tämän sivun malliRinnakkaisnäkymän malli
Valitse haluttu laite rinnakkaisnäkymään ja paina "päivitä" nappia.
ZS25-WZS35-W
Laitekohtaiset Eurovent tiedostot.
eurovent_zs25.pdfeurovent_zs35.pdf
Eurovent
 • Mahdollinen prosenttilukema tietosarakkeessa on laskennallinen (suhteellinen ero)
 • Jos suurempi tai pienempi luku on korostettu, se ei ole välttämättä paremman laitteen tai ominaisuuden merkki.
 • Emme vastaa miltään osin tietojen paikkansapitävyydestä. Lähtötiedot ovat julkisesti saatavilla olevista valmistajan julkaisemista dokumenteista ja niissä voi esiintyä virheitä. Myöskin laskukaavoissa voi esiintyä virheitä tai puutteita. Mikäli käytät tietoja laitteiden keskinäiseen vertailuun, teet sen omalla vastuulla.

Suorituskyky viilennyskäytössä

Nimellistehon lisäksi on hyödyllistä tarkastella laitteen suorituskykyä kokonaisuutena. Korostettu alue on nimellisteho oheistietoineen.

 • Valmistaja voi päättää nimellistehon vapaasti ja tässä tehossa mitataan mm. laitteen hyötysuhde energiamerkintöjä varten. Nimellisteho ei ole siis välttämättä hyvä mittari laitteiden käyttökelpoisen tehon arviointiin.
 • Viilennyskäytön hyötysuhde on lähes merkityksetöntä kulujen kannalta suomen olosuhteissa. Tyypillinen sähkölasku viilennyksestä on kymmenen euron luokkaa kotitalouskäytössä.
 • Tehoalue on valmistajan tietokannasta ja nimellisteho Eurovent mittaus.

Suorituskyky lämmityskäytössä

Nimellistehon lisäksi on hyödyllistä tarkastella laitteen suorituskykyä kokonaisuutena. Korostettu alue on nimellisteho oheistietoineen.

 • Valmistaja voi päättää nimellistehon vapaasti ja tässä tehossa mitataan mm. laitteen hyötysuhde energiamerkintöjä varten. Nimellisteho ei ole siis välttämättä hyvä mittari laitteiden käyttökelpoisen tehon arviointiin.
 • Lämmityskäytössä on tyypillistä, että alhaisempi nimellisteho saavuttaa suuremman hyötysuhdelukeman. Se hankaloittaa hyötysuhteen vertailua laitteiden kesken ja siten taloudellisen käytön arvioinnissa voi johtaa harhaan.
 • Tehoalue kutistuu ulkolämpötilan laskiessa. Suuri maksimiteho on kuitenkin hyödyllinen esim. isojen varastotilojen tai vastaavien lämmityksessä.
 • Ulkoyksikön äänitaso mitataan nimellisteholla.
 • Pieni minimiteho vähentää haitallista katkokäyntiä matalan lämmitystarpeen alueella, esim. keväisin tai pienissä asunnoissa. Mahdollisimman pieni minimiteho on siten hyvä ominaisuus.

Eurovent testi eri ulkolämpötiloissa

Eurovent sertifikaatti vaatii energiamerkinnän luomista varten laitteiston tehokkuuden eri ulkolämpötilapisteissä. Testiolosuhteessa laitteelta edellytetään ulkolämpötilan kylmetessä alati lisääntyvää tehontarvetta (merkattu punaisella). Valmistaja voi päättää tämän tehonlisäyksen tarpeen itse ja etenkin teholuokkien kesken vertailu voi olla haastavaa.

 • Kylmimmän mittauspisteen teho poikkeaa yleensä suuresti edellytetystä tehosta. Sen pisteen kohdalla voidaan olettaa, että laite käy maksimitehollaan eikä reserviä ole.
 • Muiden pisteiden mittaukset ovat tyypillisesti osatehoisia, varsinkin nordic-mallisissa laitteissa voi olla vielä paljonkin reserviä jäljellä -10c kohdalla.
 • Sisäyksikön puhallinnopeus on asetettu maksimille. Tästä syystä lämpimämmässä ulkoilmassa pieni mahdollinen teho voi olla suurempi, kuin mittauksessa edellytetty teho.
 • Tyypillisesti testilaitteen hyötysuhde on pienenee, jos sitä käytetään kovemmalla teholla tai puhallusasentoa pienennetään.

Ennuste täydelle lämmityksen kapasiteetille

Laitteiden suurimmasta tehokkuudesta voidaan luoda ennuste sen perusteella, miten hyvin se suoriutuu Eurovent mittauksen kylmimmässä pisteessä. Siitä pisteestä muodostetaan kalteva jana, mikä noudattaa kylmäaineen perusominaisuuksia ulkolämpötilan mukaan vakioidussa kompressoripiirissä. Laskelmassa hyödynnetään myös maksimitehoa +7 asteessa, sekä Eurovent mittauksen tbiv tehoa.

 • Täyden suorituskyvyn ulosmittaaminen edellyttää puhaltimen pitämistä maksimiasennolla.

Äänitaso eri puhaltimen nopeuksilla

Sisäyksikön äänitaso aiheutuu pääasiassa puhaltimen ilmavirrasta, joka on erittäin tärkeässä asemassa kun havitellaan tehoa ja hyvää hyötysuhdetta. Ihanteellinen laite puhaltaa suuren määrän ilmaa hiljaisella äänellä. Laitteiden ilmamäärän pisteet poikkeavat toisistaan, joten olemme korostaneet laskennalliset leikkauspisteet eroavaisuuksien (tai samankaltaisuuksien) parempaa hahmottamista varten.

 • Pienimmät puhaltimen nopeudet käyvät tyypillisesti vain viilennyskäyttöön. Laitteen teho jää silloin pieneksi, mutta voi olla riittävä suomen kesässä.
 • 400m3/h on kohtuullinen ilmavirtaus lämmityskäytössä ja vastaa yleensä kaukosäätimen 2/5 tai automaattitilan aktiivista puhallinnopeutta.
 • 600m3/h puhallustason hyödyntäminen edellyttää yleensä sitä, että sisäyksikkö ei ole oleskelualueella. Virtauksen tuntee selvästi ja ääni on kohtuullisen rajamailla. Suurempi nopeus hyödyttää kuitenkin laitteen tehokkuutta ja hyötysuhdetta. Tämä tila vastaa yleensä kaukosäätimen 4/5 tai jopa maksimiasentoa, eikä automaattiasetus päädy helposti niin kovalle säätöasennolle.
 • Pisteiden lukemat ovat valmistajan ilmoittamia ja mitataan kaiuttomassa tilassa, tyypillisesti metrin päästä sisäyksiköstä. Leikkauspisteen kehystetty lukema on laskennallinen (ei mitattu).
  Äänitasojen vastaavuuksia
 • 20dbA hiljainen, tuuleton metsä
 • 30dbA kuiskaus
 • 40dbA kirjasto
 • 50dbA sade

Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot
SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä "Strasbourg" (Eurovent EN 14825)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa kireimmän pakkasen ollessa -10C, voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. (Eurovent Heating Average Climate)
4.70 SCOP4.70 SCOP
SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä "Helsinki" (valmistaja)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa kireimmän pakkasen ollessa -22C, voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää todennäköisesti laskennallista alhaisemmaksi. Tämän lukeman ilmoittaminen ei ole pakollista tällä hetkellä energiamerkinnöissä, vaan tyypillisesti käytetään -10C SCOP lukemaa.
Ei ilmoitettuEi ilmoitettu
Muut yleiset tiedot
Kompressoriteho valmistajan ilmoittamana
750 w☆ 900 w
+20%
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen peräkkäiset kerrokset (lukema on viitteellinen)
Lämmönvaihtimien pinta-alaa voidaan kasvattaa asettamalla niitä peräkkäin ilmavirtaan nähden. Isompi lämmönvaihdin voi vähentää esimerkiksi sulatusten tarvetta, tämä lukema on hyödyllisin vertailtaessa fyysisesti samankokoista ulkoyksikköä keskenään.
1.0 Kerrosta☆ 2.0 Kerrosta
+100%
Sisäyksikön ilmansuodatuksen taso
Tasot menevät seuraavasti. 1 = Normaali pölynsuodatus, 2 = Lisäsuodattimet (aktiivihiili, katalyytti ym.), 3 = Sähköinen allergeenisuodatus (plasma ymv.)
2 2
Aito takkatoiminto
Jos laitteessa on takkaa varten erityisesti varattu toiminto (mm. ohjekirjan perusteella), mikä voidaan aktivoida samanaikaisesti lämmitystilan kanssa on kyseessä aito takkatoiminto.
EiEi
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2020 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader