logo

Mitsubishi ZS 25

ZS 25 Sisäyksikkö

Hinta asennettuna

MITSUBISHI ZS 25
Mestariasennuksella1890

Turvallinen ostos

Maksu vasta asennuksen jälkeen
14pv maksuajalla!

Klikkaa yläpalkin teholuokasta muihin hinta/teknisiin tietoihin

Mitsubishi ZS25 vertailu 2.5kw teholuokassa

20 ja 25 sarja ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Tämä teholuokka on hinta/teholtaan ylivoimainen, kun kyseessä on kuitenkin taattua Mitsubishin laatua. Syksyn ja kevään katkokäynnitön lämmitysteho yltää alas 62 neliön pinta-aloihin saakka.

Peruslaitteet ovat lämpötilarajoiltaan erittäin kustannustehokkaita eteläsuomen ilmastoon, jossa paukkupakkasia ei esiinny talvella välttämättä lainkaan ja säästöjen käyttöympäristö painottuu nollakelien ympärille.

Lämmityksen ollessa tärkeä kriteeri, vain 100€ hintalisä isompaan malliin tuo yhden sähköpatterin verran kapasiteettia lisää, joten sitä kannattaa harkita. Erona on myös tuplavaihdin ulkoyksikössä (35-sarjassa).

Vertailun mallit ovat kaikki uudella R32 kylmäaineella, suosittelemme välttämään vanhempaa mallistoa tästä syystä.


Esteetön leveys 1070mm
100mm
100mm
Netsu 25 sisäyksikkö
Leveys 870mm
Tilavaraus kattoon 50mm
Siiveke 25mm
Katosta alareunaan 340mm
Katosta ovilehteen 365mm
(Jos ovi kääntyy sisäänpäin)
Esteetön leveys 1110mm
Tilavaraus yläpuolelle 500mm
30mm
300mm
Parvekejaloilla 600mm
Maatelineellä 1140mm

Asennustila yksiköille

 • Sisä- ja ulkoyksikön piirroskuvat ovat viitteelliset
 • Jos katossa on verholauta tai muu vastaava este, mitta otetaan siitä
 • Katon kulmalista on yleensä mahdollista poistaa, jos se on tarpeellista tilavarauksen lisäämiseksi
 • Viistossa sisäkatossa tilavarausta voidaan edelleen pienentää hieman

Vertailu ja ominaisuudet

Tämän sivun malliRinnakkaisnäkymän malli
Valitse haluttu laite rinnakkaisnäkymään ja paina "päivitä" nappia.
    
Netsu 25Netsu 35
Eurovent sertifioitu
OnOn
Lataa sertifikaatti tästä
cert_zs25.pdfcert_zs35.pdf
 • Mahdollinen prosenttilukema tietosarakkeessa on laskennallinen (suhteellinen ero)
 • Jos suurempi tai pienempi luku on korostettu, se ei ole välttämättä paremman laitteen tai ominaisuuden merkki.
 • Emme vastaa miltään osin tietojen paikkansapitävyydestä. Lähtötiedot ovat julkisesti saatavilla olevista valmistajan julkaisemista dokumenteista ja niissä voi esiintyä virheitä. Myöskin laskukaavoissa voi esiintyä virheitä tai puutteita. Mikäli käytät tietoja laitteiden keskinäiseen vertailuun, teet sen omalla vastuulla.
Vertailukuva

Neliömitoitus eri ulkolämpötilojen perusteella

Laitteen tehon riittävyys riippuu siitä, kuinka kylmään ulkolämpötilaan se mitoitetaan. Suurimman tehoennusteen perusteella voidaan laskea arvio siitä, mihin lämmitysteho riittäisi avarassa tilassa pakkasen kiristyessä.

 • Katkoviiva on autotallin tai vastaavan matalalämpöisen tilan mitoitus
 • Yhtenäinen viiva on omakotitalon mitoitus (tehontarve 50W/m2 @-26C)
 • Ilmalämpöpumppu on aina tarkoitettu tukilämmittimeksi, siitä ei voi tulla talon ainoaa lämmitysjärjelmää
 • Neliömitoitukset alle -10C ovat hyvin alttiita vedon tunteelle nurkissa ja ikkunoiden lähellä, joka voi edellyttää lisälämpöä talon varsinaiselta järjestelmältä vaikka laitteen teho sinällään riittäisi kattamaan tarpeen
Neliömitoitus

Talvikäyttö

Yleinen suorituskyky

Laitteiden minimi ja maksimitehot palkkeina, jossa nk. nimellisteho on korostettuna vihreänä kaistana.

 • Valmistaja voi päättää nimellistehon vapaasti laitteen koko tehoalueelta ja valitussa tehossa mitataan mm. laitteen hyötysuhde energiamerkintöjä varten. Nimellisteho ei ole siitä syystä indikaattori laitteen hyödyntämiskelpoisesta tehosta.
 • Lämmityskäytössä on tyypillistä, että pieni nimellisteho saavuttaa suuremman hyötysuhdelukeman. Se hankaloittaa hyötysuhteen vertailua laitteiden kesken ja siten taloudellisen käytön arvioinnissa voi johtaa harhaan. Esimerkiksi saman mallin 25-35 teholuokkien keskinäinen ero voi perustua pelkästään tämän tehoasetuksen muutokseen, eikä varsinaisesti laitteen todelliseen eroavaisuuteen.
 • Pieni minimiteho vähentää haitallista katkokäyntiä matalan tarpeen alueella. Mahdollisimman laaja tehoalue on siten hyvä ominaisuus.
Kesäkäyttö

Mitattu todellinen suorituskyky eri ulkolämpötiloissa

EU energiamerkintä vaatii kaikilta laitteilta suorituskyvyn mittaamisen ennalta määritetyissä olosuhteissa. Mittausmenetelmät on määritetty tarkasti ja testitulosten tulee olla toistettavissa hyvin pienellä virhemarginaalilla satunnaisotannalla. Tästä syystä näiden lukujen vertailukelpoisuus on erittäin hyvä eri laitteiden kesken ja peukaloinnin mahdollisuus pieni.

Jos laite on tämän lisäksi mukana Eurovent kumppanuusohjelmassa (nk. Eurovent sertifikaatti), tuote on testattu valmistajan oman testin lisäksi kolmannen osapuolen Euroopan laboratorioissa uudelleen. Eurovent ohjelmaan sisältyy paljon muitakin suorituskyvyn ylläpitoon liittyviä vaatimuksia valmistuksen jatkuessa eli se on laadun varmistuksen työkalu.

Yksinkertaistettuna testiolosuhteessa laitteelta edellytetään ulkolämpötilan kylmetessä alati lisääntyvää tehontarvetta, joka näkyy kuvaajassa punaisena viivana. Laiteen antama lämpö tai viileys mitataan, saatu lukema on pitkän ajan keskiarvo eli siinä huomioidaan sulatukset ym. energiaa kuluttavat jaksot kuten ne esiintyvät tositilanteessa.

 • Mittaukset ovat pisteitä suoralla, pisteiden välissä ei tehdä mittausta ja se on laskennallinen oletus
 • Kylmimmän mittauspisteen kohdalla voidaan olettaa, että laite käy maksimiteholla
 • Muiden kuin kaikkein kylmimmän pisteen mittaukset ovat tyypillisesti osatehoisia, varsinkin nordic-mallisissa laitteissa voi olla vielä paljonkin reserviä jäljellä -10c kohdalla.
 • Tehoreservi on laskennallinen ennuste, joka perustuu kylmimpään mittauspisteeseen sekä laitteen maksimitehoon. Valmistajat eivät pääosin julkaise suurinta mahdollista suorituskykyä eri ulkolämpötiloissa. Laskelmaa on verrattu muutamaan saatavilla olevaan mittaustietoon ja ennuste on niitä vasten arvioituna ollut konservatiivinen (eli mitattu arvo oli suurempi).
TestitEurovent

Äänitaso eri puhaltimen nopeuksilla

Sisäyksikön äänitaso aiheutuu pääasiassa puhaltimen ilmavirrasta, joka on erittäin tärkeässä asemassa kun havitellaan tehoa ja hyvää hyötysuhdetta. Ihanteellinen laite puhaltaa suuren määrän ilmaa hiljaisella äänellä. Laitteiden ilmamäärän pisteet poikkeavat toisistaan, joten olemme korostaneet laskennalliset leikkauspisteet eroavaisuuksien (tai samankaltaisuuksien) parempaa hahmottamista varten.

 • Pienimmät puhaltimen nopeudet käyvät tyypillisesti vain viilennyskäyttöön. Laitteen teho jää silloin pieneksi, mutta voi olla riittävä suomen kesässä.
 • 400m3/h on kohtuullinen ilmavirtaus lämmityskäytössä ja vastaa yleensä kaukosäätimen 2/5 tai automaattitilan aktiivista puhallinnopeutta.
 • 600m3/h puhallustason hyödyntäminen edellyttää yleensä sitä, että sisäyksikkö ei ole oleskelualueella. Virtauksen tuntee selvästi ja ääni on kohtuullisen rajamailla. Suurempi nopeus hyödyttää kuitenkin laitteen tehokkuutta ja hyötysuhdetta. Tämä tila vastaa yleensä kaukosäätimen 4/5 tai jopa maksimiasentoa, eikä automaattiasetus päädy helposti niin kovalle säätöasennolle.
 • Pisteiden lukemat ovat valmistajan ilmoittamia ja mitataan kaiuttomassa tilassa, tyypillisesti metrin päästä sisäyksiköstä. Leikkauspisteen kehystetty lukema on laskennallinen (ei mitattu).
  Äänitasojen vastaavuuksia
 • 20dbA hiljainen, tuuleton metsä
 • 30dbA kuiskaus
 • 40dbA kirjasto
 • 50dbA sade
Akustiikka

Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot
SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä "Strasbourg" (Eurovent EN 14825)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa kireimmän pakkasen ollessa -10C, voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. (Eurovent Heating Average Climate)
4.70 SCOP4.70 SCOP
SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä "Helsinki" (valmistaja)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa kireimmän pakkasen ollessa -22C, voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää todennäköisesti laskennallista alhaisemmaksi. Tämän lukeman ilmoittaminen ei ole pakollista tällä hetkellä energiamerkinnöissä, vaan tyypillisesti käytetään -10C SCOP lukemaa.
Ei ilmoitettuEi ilmoitettu
Muut yleiset tiedot
Kompressoriteho valmistajan ilmoittamana
750 w☆ 900 w
+20%
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen peräkkäiset kerrokset (lukema on viitteellinen)
Lämmönvaihtimien pinta-alaa voidaan kasvattaa asettamalla niitä peräkkäin ilmavirtaan nähden. Isompi lämmönvaihdin voi vähentää esimerkiksi sulatusten tarvetta, tämä lukema on hyödyllisin vertailtaessa fyysisesti samankokoista ulkoyksikköä keskenään.
1.0 Kerrosta☆ 2.0 Kerrosta
+100%
Sisäyksikön ilmansuodatuksen taso
Tasot menevät seuraavasti. 1 = Normaali pölynsuodatus, 2 = Lisäsuodattimet (aktiivihiili, katalyytti ym.), 3 = Sähköinen allergeenisuodatus (plasma ymv.)
2 2
Aito takkatoiminto
Jos laitteessa on takkaa varten erityisesti varattu toiminto (mm. ohjekirjan perusteella), mikä voidaan aktivoida samanaikaisesti lämmitystilan kanssa on kyseessä aito takkatoiminto.
EiEi
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2020 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader