logo

Mitsubishi LN25 hinta



Klikkaa yläpalkin teholuokasta muihin hinta/teknisiin tietoihin

Sisäyksikön mitat

Mitsubishi LN25 vertailu muihin

Erot eivät ole erityisen suuria ja vaakakupissa on ehkäpä ratkaisevana wifitoiminto ja LN sarjan eri värisävyt (design). LN25 soveltuu kaikkiin omakotitaloihin hyvin ja sen ominaisuudet ovat hyvin tasapainossa.

Pakkastehoa kaivatessa kannattaa harkita, olisiko pieni lisähinta seuraavasta teholuokasta paikallaan. Hyperinverter tehonlisäys ei ole todennäköisesti yhtä hyödyllinen pienessä sarjassa, jos oletetaan toimivan samalla periaatteella kuin edeltävä FH-sarja. Myös Eurovent pakkastehoissa on selvä ero.

Vertailun mallit ovat kaikki uudella R32 kylmäaineella, suosittelemme välttämään vanhempaa mallistoa tästä syystä.


Eurovent

Vertailun pohjana käytämme Eurovent julkaisemaa mittaustietokantaa. Tilaamme sertifikaatit sieltä ja listaamme ne helpompaan muotoon allaolevaan taulukkoon. Voit ladata tilaamamme lähderaportin linkistä, joka on COP -10C taulukon lukemassa

Eurovent on tällä hetkellä ainut vertailukelpoinen ja sitä käytetään laitteiden energiamerkintöjen luomiseen Euroopan markkina-alueelle.

Vertailutaulukossa vasemmanpuoleinen sarake on aina tämän sivun laite ja keltainen korosteväri osoittaa, mikä laite suoriutui parhaiten.

Malli

Malli

Tuotteen "kauppanimi" suomessa.

Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
Maksimilämmitysteho +7C

Maksimilämmitysteho +7C

Valmistajan ilmoittama maksimilämmitysteho +7C ulkolämpötilassa. Lukema antaa osviittaa laitteen yleisestä tehokkuudesta ja soveltuu myös teholuokkien keskinäiseen vertailuun. Maksimitehon hyötysuhdetta ei ilmoiteta.

6.3 kw (94%)6.7 kw (100%)6.7 kw (100%)
Minimilämmitysteho +7C (pienin teho ilman katkokäyntiä)

Minimilämmitysteho +7C (pienin teho ilman katkokäyntiä)

Pienin lämmitysteho ilman katkoittaista käyntiä eli kuinka alhaiselle teholle laite säätyy. Katkokäynti heikentää hyötysuhdetta ja lisää lämpötilan heiluntaa eli pieni minimiteho on yleensä toivottava ominaisuus.

On0.7 kw (100%)0.8 kw (114%)
Pienin neliömitoitus

Pienin neliömitoitus

Pienin katkokäynnitön neliömitoitus +7C ulkolämpötilassa. Lämmityksen tarpeeksi annetaan 14.5w / m2, josta voidaan arvioida kokonaispinta-ala. Katkottainen käynti aiheuttaa hyötysuhteen laskemista selvästi ja joskus myös häiriöääniä sisätiloihin.

69 m2 (144%)48 m2 (100%)55 m2 (115%)
Nimellistehon hyötysuhde +7C (EN 14511 standardi)

Nimellistehon hyötysuhde +7C (EN 14511 standardi)

Lämmityksen hyötysuhde (COP) optimaalisessa tilanteessa, mitattuna EN 14511 standardin mukaisesti. Nimellistehon suuruus vaikuttaa paljon hyötysuhteeseen, joten teholuokkien kesken on vaikea tehdä vertailua.

5.52 (100%)5.33 (97%)5.34 (97%)
Nimellisteho +7C (EN 14511 standardi)

Nimellisteho +7C (EN 14511 standardi)

Hyötysuhteen perustana käytetty mittausteho lämmityksessä. Hyötysuhde paranee jos mittaustehoa lasketaan tai päinvastoin, joten keskinäinen vertailu suuresti poikkeavien tehojen kesken on vaikeaa.

3.2 kw (100%)3.2 kw (100%)3.2 kw (100%)
Täystehoinen neliömitoitus -5C ulkolämpötilassa

Täystehoinen neliömitoitus -5C ulkolämpötilassa

Suurimmaksi tehoksi -5C annetaan 70% maksimitehosta (ilmoitetusta +7C arvosta). Tehontarpeeksi talossa 36w per neliö -5C, josta voidaan arvioda riittävyys. On otettava huomioon, että lukema soveltuu parhaiten pinta-alaan, joka on helposti puhalluksen tavoitettavissa (ei esim. pesuhuoneet).

124 (94%)132 (100%)132 (100%)
Täystehoinen neliömitoitus -15C ulkolämpötilassa

Täystehoinen neliömitoitus -15C ulkolämpötilassa

Ulkoyksikön teho -15C saadaan liukuvasti -5C ja kylmimmän tehopisteen väliltä. Tehontarpeeksi talossa 52w per neliö -15C, josta lasketaan maksimineliöt. On otettava huomioon, että lukema soveltuu parhaiten pinta-alaan, joka on helposti puhalluksen tavoitettavissa (ei esim. pesuhuoneet).

65 m2 (84%)72 m2 (94%)77 m2 (100%)
COP -10C ulkolämpötila (Eurovent)

COP -10C ulkolämpötila (Eurovent)

Hyötysuhde mitattuna -10C ulkolämpötilassa (Tbiv -10), mittauksen suorittajana Eurovent. Hyötysuhteita vertailtaessa on myös otettava huomioon, missä tehossa mittaus tehtiin.

2.90 (97%)3.00 (100%)2.62 (87%)
Mittausteho -10C COP lukemalle

Mittausteho -10C COP lukemalle

Tehokkuus, missä hyötysuhde mitattiin -10C ulkolämpötilassa, mittauksen suorittajana Eurovent. Suurempi mittausteho antaa yleensä pienemmän hyötysuhteen, joten lukemat ovat vertailukelpoisia vain, jos tehot on lähellä toisiaan.

3.2 kw (100%)3.0 kw (94%)3.0 kw (94%)
Alhaisin toimintalämpötila

Alhaisin toimintalämpötila

Valmistajan ilmoittama standardinmukainen kylmin toimintalämpötila (TOL). Laite "saattaa" toimia kylmemmässäkin ulkolämpötilassa, mutta valmistaja ei ole halunnut ilmoittaa sitä standardinmukaisena.

-25 C (83%)-30 C (100%)-25 C (83%)
Alhaisimman toimintalämpötilan hyötysuhde

Alhaisimman toimintalämpötilan hyötysuhde

Valmistajan suositteleman alhaisimman toimintalämpötilan hyötysuhde (lämpöteho / sähköteho). Eri valmistajien kesken on huomioitava, onko mittauslämpötila sama.

2.00 (100%)2.00 (100%)1.78 (89%)
Alhaisimman toimintalämpötilan lämpöteho

Alhaisimman toimintalämpötilan lämpöteho

Valmistajan suositteleman alhaisimman toimintalämpötilan lämpöteho Eurovent mittauksessa. Mitä kylmemmässä testi on tehty, sitä alhaisemmaksi teho putoaa. "Hyötysuhteella ei voi lämmittää".

2 kw (67%)2 kw (67%)3 kw (100%)
SCOP nordic

SCOP nordic

Laskennallinen vuosihyötysuhde (SCOP) kylmässä skandinavian ilmastovyöhykkeessä, joka toistaiseksi vapaaehtoista valmistajille. Siinä lämmitystarpeen painopiste on 0C maastossa ja ulkolämpötiloja esiintyy aina -22C saakka.

4.00 (93%)4.30 (100%)4.02 (93%)
SCOP nordic mitoittava teho

SCOP nordic mitoittava teho

SCOP arvon laskennassa käytetty rakennuksen tehontarve -23C ulkolämpötilassa. Mitä isommalle teholla lasku tehdään, sitä vaikeampi on saavuttaa hyvä hyötysuhde, joten keskinäisessä vertailussa kannattaa antaa lisäarvoa tehokkaammalle mittaukselle.

4.7 kw (100%)4.3 kw (91%)4.4 kw (94%)
SCOP EU (lauha)

SCOP EU (lauha)

Laskennallinen vuosihyötysuhde (SCOP) lauhassa keskieuroopan ilmastovyöhykkeessä. Laskennassa lämmitystarpeen painopiste on +7C ulkolämpötilojen alueella, eikä alle -10C ulkolämpötiloja esiinny.

5.20 (98%)5.30 (100%)5.12 (97%)
SCOP EU mitoittava teho

SCOP EU mitoittava teho

SCOP arvon laskennassa käytetty rakennuksen tehontarve -10C ulkolämpötilassa. Mitä isommalle teholla lasku tehdään, sitä vaikeampi on saavuttaa hyvä hyötysuhde, joten SCOP vertailussa kannattaa antaa lisäarvoa tehokkaammalle mittaukselle.

3.2 kw (100%)3.0 kw (94%)3.0 kw (94%)
Sisäyksikön koko edestäpäin katsottuna

Sisäyksikön koko edestäpäin katsottuna

Pinta-ala sisäyksikön etukannella, eli L x K.

0.273 m2 (115%)0.249 m2 (105%)0.238 m2 (100%)
Sisäyksikön vaatima asennustila, korkeus

Sisäyksikön vaatima asennustila, korkeus

Tarvittava vapaa tila sisäyksikölle asennuspaikassa, korkeussuunnassa kattopinnasta alaspäin mitattuna (koneen alareunaan).

35 cm (106%)34 cm (103%)33 cm (100%)
Sisäyksikön pienin äänitaso

Sisäyksikön pienin äänitaso

Pienimmän puhallusnopeuden äänitaso jäähdytyksellä (monesti nk. quiet tila). Pienintä nopeutta voidaan hyödyntää yleensä vain jäähdytystarpeisiin, lämmityksellä sen tehontuotto on liian vaatimatonta.

19 dbA (100%)20 dbA (105%)21 dbA (111%)
Sisäyksikön tavanomainen puhallusääni

Sisäyksikön tavanomainen puhallusääni

Lämmityksessä käyttökelpoisen ~400m3/h puhallusnopeuden äänitaso. Koska puhallusnopeuksien pykälissä on pientä hajontaa, vertailu on vain suuntaa-antava.

29 dbA (104%)31 dbA (111%)28 dbA (100%)
Puhallusäänen virtausnopeus

Puhallusäänen virtausnopeus

Ilman virtausnopeus, jossa äänitaso mitattiin. Kovempi nopeus antaa hieman kovemman äänitason luontaisesti eli vertailu on vain suuntaa-antava.

426 m3/h (92%)463 m3/h (100%)420 m3/h (91%)
Kompressorin nimellisteho

Kompressorin nimellisteho

Kompressorin nimellinen sähköteho (50hz taajuus). Isompitehoista voidaan käyttää matalammilla kierrosnopeuksilla saman lämpötehon saavuttamiseksi, mikä madaltaa äänitasoa ja pidentää kestoikää. Isompitehoinen on pääsääntöisesti myös kalliimpi valmistaa.

660 w (51%)900 w (69%)1300 w (100%)
Aito takkatoiminto, joka ei vaadi lämmityksen keskeyttämistä.

Aito takkatoiminto, joka ei vaadi lämmityksen keskeyttämistä.

Aito takkatoiminto ei vaadi käyttäjältä lämmitystilan vaihtamista puhallustilaan takan lämmittämisen yhteydessä, eli se on automaattinen ja siten todellisuudessa käyttökelpoinen.

EiOnOn
Täystakuuvuodet

Täystakuuvuodet

Maahantuojan antama "ehdoton" takuu laitteelle. Huom. jotkut asennusliikkeet antavat omia lisäturvia tuotteille, joita voi olla tosiasiassa vaikea hyödyntää.

3 vuotta (100%)3 vuotta (100%)3 vuotta (100%)
Valaistu kaukosäädin

Valaistu kaukosäädin

Taustavalaistu kaukosäädin parantaa merkittävästi sen käytettävyyttä ja selkeyttä.

EiOnEi
Etämittaus (esim. i-see)

Etämittaus (esim. i-see)

Etämittaus muuttaa lämpötilatavoitetta jonkin toisenkin mittauspisteen avulla, kuin mitattuna sisäyksikön kohdalta. Sillä saavutetaan usein tasaisempi lämpötila asunnossa ja vähemmän tarvetta muutella asetuksia sään perusteella.

OnEiOn
Wifiohjaus vakiona

Wifiohjaus vakiona

Internet yhteyden yli muodostettava yhteys sisäyksikköön. Vaatii langattoman lähiverkon toimiakseen.

OnEiEi
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2018 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader