logo

Mitsubishi LN25 hinta

Klikkaa yläpalkin teholuokasta muihin hinta/teknisiin tietoihin

Sisäyksikön mitat

Mitsubishi LN25 vertailu muihin

Erot eivät ole erityisen suuria ja vaakakupissa on ehkäpä ratkaisevana wifitoiminto ja LN sarjan eri värisävyt (design). LN25 soveltuu kaikkiin omakotitaloihin hyvin ja sen ominaisuudet ovat hyvin tasapainossa.

Pakkastehoa kaivatessa kannattaa harkita, olisiko pieni lisähinta seuraavasta teholuokasta paikallaan. Hyperinverter tehonlisäys ei ole todennäköisesti yhtä hyödyllinen pienessä sarjassa, jos oletetaan toimivan samalla periaatteella kuin edeltävä FH-sarja. Myös Eurovent pakkastehoissa on selvä ero.

Vertailun mallit ovat kaikki uudella R32 kylmäaineella, suosittelemme välttämään vanhempaa mallistoa tästä syystä.


Eurovent

Vertailu

Vertailun pohjana käytämme Eurovent julkaisemaa mittaustietokantaa. Tilaamme sertifikaatit sieltä ja listaamme ne helpompaan muotoon allaolevaan taulukkoon.

Eurovent mittaukset ovat lakisääteisiä ja erittäin vertailukelpoisia, mutta vertailua eri teholuokkien kesken tulisi välttää. Testituloksia käytetään laitteiden energiamerkintöjen luomiseen Euroopan markkina-alueelle.

Vertailutaulukossa vasemmanpuoleinen sarake on aina tämän sivun laite ja tähtimerkintä osoittaa, mikä laite suoriutui parhaiten.

Tehoalueet +7C ulkolämpötilassa, EN 14511 standardi
Malli
Riviä vastaava malli. Linkistä pääset siirtymään laitteen omalle sivulle.
Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
Nimellinen lämmitysteho ja nimellishyötysuhde (COP)
Kun laitetta käytetään nimellisteholla, sillä saavutetaan mitattu hyötysuhde.
3.2 kw3.2 kw3.2 kw
☆ 5.52
+4%
5.33 5.34
Pienin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Pienempi minimiteho mahdollistaa laitteen toimimisen ilman, että se alkaa käymään katkoittaisesti. Katkokäynti aiheuttaa selkeää hyötysuhteen laskua ilmoitetusta arvosta ja joskus myös sisälämpötilan heilahtelua.
1.0 kw
69m2
☆ 0.7 kw
-30%
48m2
0.8 kw
-20%
55m2
Suurin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Suurempi maksimiteho on yleensä merkki hyvästä suorituskyvystä, kun pakkanen laskee hieman nollan alapuolelle. Iso maksimiteho hyödyttää erityisesti suurien tilojen ylläpitolämmityksessä (sisälämpötila alle +15C).
6.3 kw
432m2
☆ 6.7 kw
+6%
460m2
☆ 6.7 kw
+6%
460m2
Eurovent hyötysuhdemittaus -10C ulkolämpötilassa
Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
Asetettu lämmitysteho ja mitattu hyötysuhde (tehokentässä linkki sertifikaattiin)
Laite asetetaan tuottamaan edellytetty teho, jossa sen hyötysuhde mitataan. Huom. Laite voi pystyä suurempaankin tehokkuuteen, kyseessä ei ole siten maksimiteho. Hyötysuhteeseen otetaan huomioon sulatukset, mutta ulkoyksikön pohjapellin lämmitysvastus kytketään irti.
3.2 kw
+7%
76m2
3.0 kw
71m2
3.0 kw
71m2
2.90
+11%
☆ 3.00
+15%
2.62
Eurovent testi valmistajan ilmoittamassa alhaisimmassa pakkasrajassa
Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
Laskennallinen teho -20C
Arvioitu teho -20C, joka lasketaan liukuvasti -10C ja alimman toimintalämpötilan välillä. Samaa laskutapa kuin energiamerkinnässä. Käytetään vertailussa, jos alin mittauslämpötila ei ole sama koneiden kesken.
2.6 kw
45m2
2.7 kw
+4%
46m2
☆ 3.2 kw
+23%
55m2
Ilmoitettu alhaisin toimintalämpötila, mitattu maksimiteho ja hyötysuhde
Laite asetetaan toimimaan suurimmalla teholla alhaisimmassa valmistajan ilmoittamassa toimintalämpötilassa.Lukemia ei voi verrata 1:1, sillä eri tehoilla ja eri ulkolämpötilassa arvoissa on luontaista hajontaa.
-25 C☆ -30 C
+20%
-25 C
2.3 kw2.3 kw☆ 3.3 kw
+43%
☆ 2.00
+12%
☆ 2.00
+12%
1.78
Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot, EN 14825
Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä (Strasbourg)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -10C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde.
5.20
+2%
☆ 5.30
+4%
5.12
SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä (Helsinki)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -22C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää laskennallista alhaisemmaksi (2-3 välimaastossa).
4.00 ☆ 4.30
+8%
4.02
Äänitasot sisäyksikössä
Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
Sisäyksikön pienimmän puhallusnopeuden äänitaso
Alhaisen puhallusnopeuden merkitys on erityisesti viilennyskäytössä, sillä hyvin pieni ilmavirtaus ei mahdollista suurta tehokkuutta. Se usein riittää kuitenkin yksittäisen huoneen viilennystarpeisiin.
☆ 19 dbA
-10%
20 dbA
-5%
21 dbA
Vertailuindeksi keskitason puhallusnopeudelle. Pienempi luku = hiljaisin tosikäytössä
Lämmityskäytössä tavoitellaan tehoja, jotka edellyttävät puhallustason pitämistä kohtuullisena. Valmistajien puhallusasetuksissa on kuitenkin pieniä eroavaisuuksia, joten olemme tehneet sitä varten vertailuindeksin noin 400m3/h puhallusnopeuksista (m3/h/dbA).
0.068 dbA / m3/h☆ 0.067 dbA / m3/h
-1%
☆ 0.067 dbA / m3/h
-1%
Muut yleiset vertailukelpoiset asiat
Mitsubishi LN25Toshiba Premium 25Daikin Perfera 30
Maahantuojan takuun pituus
Maahantuojan myöntämä takuu laitteelle.
3 vuotta3 vuotta3 vuotta
Kompressoriteho
Isompi kompressori madaltaa ulkoyksikön äänitasoja, koska mäntien kierrosnopeus on alhaisempi. Sillä on usein myös vaikutusta kovan pakkasen suorituskykyyn käytännön olosuhteissa.
660 w900 w
+36%
☆ 1300 w
+97%
Sisäyksikön vaatima asennustila alareunasta kattoon
Sisäyksikköä ei voi sijoittaa tätä mittaa ahtaampaan välikköön. Jos katossa on verhokisko tai verholauta, otetaan mitta siitä. Pienempi koko mahdollistaa useampia sijoitteluvaihtoehtoja.
35 cm34 cm
-3%
☆ 33 cm
-6%
Sisäyksikön pinta-ala edestäpäin katsottuna
Lukeman avulla voidaan vertailla eri sisäyksiköiden kokoeroja. Pienempi on yleensä huomaamattomampi.
0.273 m20.249 m2
-9%
☆ 0.238 m2
-13%
Aito takkatoiminto
Jos laitetta voidaan käyttää puhaltimena ilman, että lämmitystoiminto pitää kytkeä pois päältä, siinä on aito takkatoiminto. Pelkkä puhallustila ei siis ole sama asia.
EiOnOn
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2020 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader