logo

Daikin Perfera 40 Teholuokka

Daikin Perfera 40 tekniset tiedot

Ulkoyksikkö:

  • Mallikoodi RXTM40-M2V1B
  • Optimized Heating 4 (tehonohjauksen versio)
  • Leveys 84cm, korkeus 55cm, syvyys 31cm (huom. telineiden kanssa syvyys seinästä noin 52cm)
  • Kelluva lämmönvaihdin (ei sulatuskaapelin tarvetta)

Sisäyksikkö:

Daikin Perfera 40 leveys
  • Mallikoodi FTXTM40-N2V1B
  • Leveys 104cm, korkeus 30cm, syvyys seinäpinnasta 30cm
  • Tasku wifiadapteria varten, jonka saa lisävarusteena

Daikin Perfera 40 vertailu

Teholuokka 40 on muiden lippulaivamallien 35-teholuokkia järeämpi lämmitys- ja jäähdytyskäytössä. Perfera 40 nimellinen lämmitysteho säilyy mittausten perusteella koko toiminta-alueen eli -25C saakka (jolloin lämpöteho edelleen 4kw). Sisäyksikkö on hieman muita leveämpi, mutta tämän vastapainoksi puhalluksen äänitaso on merkittävästi muita hiljaisempi kaikilla puhaltimen nopeuksilla.

Uudessa Perferassa on järein kompressori verrattuna mihinkään muuhun ilmalämpöpumppuun, 1300w luokan kalustoa nähdään tyypillisesti vasta 60-sarjalaisissa. Sen vaikutuksena männän pyörimisnopeus pysyy hyvin alhaisena tehontuottoon nähden ja samalla ulkoyksikön äänitaso on pehmeämpi. Perfera 40 käyttää samaa kompressoria pienemmän sarjan kanssa, lisäteho siihen verrattuna saadaan lisäämällä kierronopeutta sisäyksikön kokoluokan kasvattamisen ohessa.

Daikin Perfera 40 asennettuna

Eurovent

Vertailu

Vertailun pohjana käytämme Eurovent julkaisemaa mittaustietokantaa. Tilaamme sertifikaatit sieltä ja listaamme ne helpompaan muotoon allaolevaan taulukkoon.

Eurovent mittaukset ovat lakisääteisiä ja erittäin vertailukelpoisia, mutta vertailua eri teholuokkien kesken tulisi välttää. Testituloksia käytetään laitteiden energiamerkintöjen luomiseen Euroopan markkina-alueelle.

Vertailutaulukossa vasemmanpuoleinen sarake on aina tämän sivun laite ja tähtimerkintä osoittaa, mikä laite suoriutui parhaiten.

Tehoalueet +7C ulkolämpötilassa, EN 14511 standardi
Malli
Riviä vastaava malli. Linkistä pääset siirtymään laitteen omalle sivulle.
Daikin Perfera 40Toshiba Premium 35Mitsubishi LN35
Nimellinen lämmitysteho ja nimellishyötysuhde (COP)
Kun laitetta käytetään nimellisteholla, sillä saavutetaan mitattu hyötysuhde.
4.0 kw4.0 kw4.0 kw
☆ 5.37
+7%
5.00 5.00
Pienin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Pienempi minimiteho mahdollistaa laitteen toimimisen ilman, että se alkaa käymään katkoittaisesti. Katkokäynti aiheuttaa selkeää hyötysuhteen laskua ilmoitetusta arvosta ja joskus myös sisälämpötilan heilahtelua.
0.8 kw
-20%
55m2
☆ 0.7 kw
-30%
48m2
1.0 kw
69m2
Suurin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Suurempi maksimiteho on yleensä merkki hyvästä suorituskyvystä, kun pakkanen laskee hieman nollan alapuolelle. Iso maksimiteho hyödyttää erityisesti suurien tilojen ylläpitolämmityksessä (sisälämpötila alle +15C).
7.2 kw
+9%
494m2
☆ 7.7 kw
+17%
528m2
6.6 kw
453m2
Eurovent hyötysuhdemittaus -10C ulkolämpötilassa
Daikin Perfera 40Toshiba Premium 35Mitsubishi LN35
Asetettu lämmitysteho ja mitattu hyötysuhde (tehokentässä linkki sertifikaattiin)
Laite asetetaan tuottamaan edellytetty teho, jossa sen hyötysuhde mitataan. Huom. Laite voi pystyä suurempaankin tehokkuuteen, kyseessä ei ole siten maksimiteho. Hyötysuhteeseen otetaan huomioon sulatukset, mutta ulkoyksikön pohjapellin lämmitysvastus kytketään irti.
3.8 kw
90m2
3.8 kw
90m2
4.0 kw
+5%
95m2
2.30 2.35
+2%
☆ 2.80
+22%
Eurovent testi valmistajan ilmoittamassa alhaisimmassa pakkasrajassa
Daikin Perfera 40Toshiba Premium 35Mitsubishi LN35
Laskennallinen teho -20C
Arvioitu teho -20C, joka lasketaan liukuvasti -10C ja alimman toimintalämpötilan välillä. Samaa laskutapa kuin energiamerkinnässä. Käytetään vertailussa, jos alin mittauslämpötila ei ole sama koneiden kesken.
☆ 3.9 kw
+26%
67m2
3.1 kw
53m2
3.4 kw
+10%
58m2
Ilmoitettu alhaisin toimintalämpötila, mitattu maksimiteho ja hyötysuhde
Laite asetetaan toimimaan suurimmalla teholla alhaisimmassa valmistajan ilmoittamassa toimintalämpötilassa.Lukemia ei voi verrata 1:1, sillä eri tehoilla ja eri ulkolämpötilassa arvoissa on luontaista hajontaa.
-25 C☆ -30 C
+20%
-25 C
☆ 4.0 kw
+67%
2.4 kw3.1 kw
+29%
1.90
+6%
1.80 ☆ 2.00
+11%
Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot, EN 14825
Daikin Perfera 40Toshiba Premium 35Mitsubishi LN35
SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä (Strasbourg)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -10C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde.
☆ 5.30
+4%
5.10 5.10
SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä (Helsinki)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -22C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää laskennallista alhaisemmaksi (2-3 välimaastossa).
☆ 4.19
+5%
4.00 4.00
Äänitasot sisäyksikössä
Daikin Perfera 40Toshiba Premium 35Mitsubishi LN35
Sisäyksikön pienimmän puhallusnopeuden äänitaso
Alhaisen puhallusnopeuden merkitys on erityisesti viilennyskäytössä, sillä hyvin pieni ilmavirtaus ei mahdollista suurta tehokkuutta. Se usein riittää kuitenkin yksittäisen huoneen viilennystarpeisiin.
20 dbA20 dbA☆ 19 dbA
-5%
Vertailuindeksi keskitason puhallusnopeudelle. Pienempi luku = hiljaisin tosikäytössä
Lämmityskäytössä tavoitellaan tehoja, jotka edellyttävät puhallustason pitämistä kohtuullisena. Valmistajien puhallusasetuksissa on kuitenkin pieniä eroavaisuuksia, joten olemme tehneet sitä varten vertailuindeksin noin 400m3/h puhallusnopeuksista (m3/h/dbA).
☆ 0.053 dbA / m3/h
-22%
0.067 dbA / m3/h
-1%
0.068 dbA / m3/h
Muut yleiset vertailukelpoiset asiat
Daikin Perfera 40Toshiba Premium 35Mitsubishi LN35
Maahantuojan takuun pituus
Maahantuojan myöntämä takuu laitteelle.
3 vuotta3 vuotta3 vuotta
Kompressoriteho
Isompi kompressori madaltaa ulkoyksikön äänitasoja, koska mäntien kierrosnopeus on alhaisempi. Sillä on usein myös vaikutusta kovan pakkasen suorituskykyyn käytännön olosuhteissa.
☆ 1300 w
+44%
1050 w
+17%
900 w
Sisäyksikön vaatima asennustila alareunasta kattoon
Sisäyksikköä ei voi sijoittaa tätä mittaa ahtaampaan välikköön. Jos katossa on verhokisko tai verholauta, otetaan mitta siitä. Pienempi koko mahdollistaa useampia sijoitteluvaihtoehtoja.
☆ 34 cm
-3%
☆ 34 cm
-3%
35 cm
Sisäyksikön pinta-ala edestäpäin katsottuna
Lukeman avulla voidaan vertailla eri sisäyksiköiden kokoeroja. Pienempi on yleensä huomaamattomampi.
0.312 m2☆ 0.249 m2
-20%
0.273 m2
-13%
Aito takkatoiminto
Jos laitetta voidaan käyttää puhaltimena ilman, että lämmitystoiminto pitää kytkeä pois päältä, siinä on aito takkatoiminto. Pelkkä puhallustila ei siis ole sama asia.
OnOnEi
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2020 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader