logo

Mitsubishi LN35 hinta

Klikkaa yläpalkin teholuokasta muihin hinta/teknisiin tietoihin

Sisäyksikön mitat

Mitsubishi LN35 vertailu muihin

LN35 on panostettu selvästi pienempää teholuokkaa enemmän ja siinä on mainio suorituskyky testien valossa. Isommassa teholuokassa (mitä testit eivät kerro) saadaan usein kuumempi puhallusilma, mikä on mukavuustekijä. 3,5kw jäähdytysteho on myös tärkeä kriteeri, nykyaikaisissa rakennuksissa isot ikkunat tuovat paljon lämpökuormaa kesällä sisätiloihin.

Mikäli talossa on kuitenkin takka, kannattaa katse suunnata Toshibaan tai Daikiniin, sillä tästä puuttuu kunnollinen takkatoiminto.


Eurovent

Vertailu

Vertailun pohjana käytämme Eurovent julkaisemaa mittaustietokantaa. Tilaamme sertifikaatit sieltä ja listaamme ne helpompaan muotoon allaolevaan taulukkoon.

Eurovent mittaukset ovat lakisääteisiä ja erittäin vertailukelpoisia, mutta vertailua eri teholuokkien kesken tulisi välttää. Testituloksia käytetään laitteiden energiamerkintöjen luomiseen Euroopan markkina-alueelle.

Vertailutaulukossa vasemmanpuoleinen sarake on aina tämän sivun laite ja tähtimerkintä osoittaa, mikä laite suoriutui parhaiten.

Tehoalueet +7C ulkolämpötilassa, EN 14511 standardi
Malli
Riviä vastaava malli. Linkistä pääset siirtymään laitteen omalle sivulle.
Mitsubishi LN35Toshiba Premium 35Daikin Perfera 40
Nimellinen lämmitysteho ja nimellishyötysuhde (COP)
Kun laitetta käytetään nimellisteholla, sillä saavutetaan mitattu hyötysuhde.
4.0 kw4.0 kw4.0 kw
5.00 5.00 ☆ 5.37
+7%
Pienin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Pienempi minimiteho mahdollistaa laitteen toimimisen ilman, että se alkaa käymään katkoittaisesti. Katkokäynti aiheuttaa selkeää hyötysuhteen laskua ilmoitetusta arvosta ja joskus myös sisälämpötilan heilahtelua.
1.0 kw
69m2
☆ 0.7 kw
-30%
48m2
0.8 kw
-20%
55m2
Suurin lämmitysteho ja vastaavuus neliömetreissä
Suurempi maksimiteho on yleensä merkki hyvästä suorituskyvystä, kun pakkanen laskee hieman nollan alapuolelle. Iso maksimiteho hyödyttää erityisesti suurien tilojen ylläpitolämmityksessä (sisälämpötila alle +15C).
6.6 kw
453m2
☆ 7.7 kw
+17%
528m2
7.2 kw
+9%
494m2
Eurovent hyötysuhdemittaus -10C ulkolämpötilassa
Mitsubishi LN35Toshiba Premium 35Daikin Perfera 40
Asetettu lämmitysteho ja mitattu hyötysuhde (tehokentässä linkki sertifikaattiin)
Laite asetetaan tuottamaan edellytetty teho, jossa sen hyötysuhde mitataan. Huom. Laite voi pystyä suurempaankin tehokkuuteen, kyseessä ei ole siten maksimiteho. Hyötysuhteeseen otetaan huomioon sulatukset, mutta ulkoyksikön pohjapellin lämmitysvastus kytketään irti.
4.0 kw
+5%
95m2
3.8 kw
90m2
3.8 kw
90m2
☆ 2.80
+22%
2.35
+2%
2.30
Eurovent testi valmistajan ilmoittamassa alhaisimmassa pakkasrajassa
Mitsubishi LN35Toshiba Premium 35Daikin Perfera 40
Laskennallinen teho -20C
Arvioitu teho -20C, joka lasketaan liukuvasti -10C ja alimman toimintalämpötilan välillä. Samaa laskutapa kuin energiamerkinnässä. Käytetään vertailussa, jos alin mittauslämpötila ei ole sama koneiden kesken.
3.4 kw
+10%
58m2
3.1 kw
53m2
☆ 3.9 kw
+26%
67m2
Ilmoitettu alhaisin toimintalämpötila, mitattu maksimiteho ja hyötysuhde
Laite asetetaan toimimaan suurimmalla teholla alhaisimmassa valmistajan ilmoittamassa toimintalämpötilassa.Lukemia ei voi verrata 1:1, sillä eri tehoilla ja eri ulkolämpötilassa arvoissa on luontaista hajontaa.
-25 C☆ -30 C
+20%
-25 C
3.1 kw
+29%
2.4 kw☆ 4.0 kw
+67%
☆ 2.00
+11%
1.80 1.90
+6%
Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot, EN 14825
Mitsubishi LN35Toshiba Premium 35Daikin Perfera 40
SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä (Strasbourg)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -10C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde.
5.10 5.10 ☆ 5.30
+4%
SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä (Helsinki)
Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa (kirein pakkanen -22C), voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää laskennallista alhaisemmaksi (2-3 välimaastossa).
4.00 4.00 ☆ 4.19
+5%
Äänitasot sisäyksikössä
Mitsubishi LN35Toshiba Premium 35Daikin Perfera 40
Sisäyksikön pienimmän puhallusnopeuden äänitaso
Alhaisen puhallusnopeuden merkitys on erityisesti viilennyskäytössä, sillä hyvin pieni ilmavirtaus ei mahdollista suurta tehokkuutta. Se usein riittää kuitenkin yksittäisen huoneen viilennystarpeisiin.
☆ 19 dbA
-5%
20 dbA20 dbA
Vertailuindeksi keskitason puhallusnopeudelle. Pienempi luku = hiljaisin tosikäytössä
Lämmityskäytössä tavoitellaan tehoja, jotka edellyttävät puhallustason pitämistä kohtuullisena. Valmistajien puhallusasetuksissa on kuitenkin pieniä eroavaisuuksia, joten olemme tehneet sitä varten vertailuindeksin noin 400m3/h puhallusnopeuksista (m3/h/dbA).
0.068 dbA / m3/h0.067 dbA / m3/h
-1%
☆ 0.053 dbA / m3/h
-22%
Muut yleiset vertailukelpoiset asiat
Mitsubishi LN35Toshiba Premium 35Daikin Perfera 40
Maahantuojan takuun pituus
Maahantuojan myöntämä takuu laitteelle.
3 vuotta3 vuotta3 vuotta
Kompressoriteho
Isompi kompressori madaltaa ulkoyksikön äänitasoja, koska mäntien kierrosnopeus on alhaisempi. Sillä on usein myös vaikutusta kovan pakkasen suorituskykyyn käytännön olosuhteissa.
900 w1050 w
+17%
☆ 1300 w
+44%
Sisäyksikön vaatima asennustila alareunasta kattoon
Sisäyksikköä ei voi sijoittaa tätä mittaa ahtaampaan välikköön. Jos katossa on verhokisko tai verholauta, otetaan mitta siitä. Pienempi koko mahdollistaa useampia sijoitteluvaihtoehtoja.
35 cm☆ 34 cm
-3%
☆ 34 cm
-3%
Sisäyksikön pinta-ala edestäpäin katsottuna
Lukeman avulla voidaan vertailla eri sisäyksiköiden kokoeroja. Pienempi on yleensä huomaamattomampi.
0.273 m2
-13%
☆ 0.249 m2
-20%
0.312 m2
Aito takkatoiminto
Jos laitetta voidaan käyttää puhaltimena ilman, että lämmitystoiminto pitää kytkeä pois päältä, siinä on aito takkatoiminto. Pelkkä puhallustila ei siis ole sama asia.
EiOnOn
p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Copyright 2020 Lämpötilamestarit Oy, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
Lataa Acrobat Reader