logo

Daikin Perfera 30 N Hinta Asennettuna

Daikin Perfera 30 N

DAIKIN PERFERA 30 N

  Mestariasennuksella2590
  Arvosana 5/5 | Lukumäärä 3

  Olemme Standby Me partneri
  Asennustoimitus ilman piilokuluja:
  • Laite ja asennus heti meiltä
  • Paljon perusasennusta laadukkaampi
  • Vanhan laitteen purku ja kierrätys
  • Sähkötyöt
  • Telinevaihtoehtoja
  • Asennuksen tarkkaan sisältöön

  Daikin Perfera 30 N

  Yleistieto sivulla voit tutustua yleispäteviin tietoihin laitetta koskien (valitse ylhäältä). Tällä sivulla voit tutustua Daikin Perfera 30 N Nepura tuotteen teholuokan yksityiskohtiin ja vertailla niitä muihin.

  Nepuran myötä lattiamalli kuuluu nyt osaksi Perfera 30 teholuokkaa, joka oli ennen Comfora mallistossa teholuokissa 25 ja 35.

  Miten tunnistan N mallin edellisestä H-mallista?

  Uudistus on tapahtunut 2024 vaihteessa ja edellisen H-sukupolven tuotteita on myytävän vielä jonkin aikaa rinnakkain. Sen lisäksi Euroopan mallistoa kutsutaan suomessa Perfera Cool-nimellä

  Cool-mallisto ei sovellu lämmityskäyttöön Suomessa, mutta aiempi H-mallisto soveltuu.

  Nepura-tuotteen ulkoyksikkö on tyypiltään RXTM30 (A), kun H-malli oli RXTM30 (R).

  Daikin Perfera teholuokkien kokemuksia lämmityksessä

  Perfera 30 on kautta linjan koettu asiakkaidemme puolesta hyväksi valinnaksi. Siinä on hyvin monipuolinen sisäyksikkö, joka on kuitenkin hillityn näiköinen ja kokoinen.

  Allaolevassa vertailussa on valmiiksi valittuna Perfera 30 ja 40 mallit vertailtavaksi ja ne perustuvat mm. laadukkaisiin LOT10 lämpötehon mittauksiin.

  Sopiiko Perfera 30 vai 40 teholuokka minulle parhaiten?

  Nepura tuoteperheessä molemmat laitteet hyödyntävät samaa ulkoyksikköä, mutta isommassa sisäyksikössä on mahdollisuus ruuvata siitä kaikki potentiaali irti. Tämä näkyy noin 1kw teholisäyksenä -22C pakkasella eli noin kahden sähköpatterin verran ja vieläkin suurempana leudommassa ilmassa.

  Tehon ulosmittaaminen vaatii kuitenkin puhallusnopeuden nostoa lähes maksimiin, joka ei välttämättä ole mahdollista jos sisäyksikkön lähistöllä oleskellaan jatkuvasti. Tavallisessa asunnossa Perfera 30 onkin siitä syystä paras valinta.

  Koska molemmissa on sama 1300W massiivinen kompressori, ylimitoitus ei tuo mitään muita etuja.

  Erot puhallustehossa

  Daikin Perfera 30 N puhallusvirtaus on hyvin tavanomainen ja sen aiheuttama äänitaso muuttuu suoraviivaisena ilmavirran puhalluksen kuutiomäärän kasvaessa. Siinä on siis käyttökelpoisia nopeuksia koko 6-nopeuksiselta puhallusalueelta ilman sivuääniä.

  Jos sisäyksikön asennuspaikka on avara, isompi teholuokka isomman sisäyksikönsä ansiosta kykenee tuottamaan vastaavan ilmamäärän pienemmällä äänitasolla.

  Erot viilennyskäytössä

  Kaikki Nepura-tuoteperheen laitteet yltävät kovempaan viilennystehoon kuin vastaavat kilpailijansa, joka johtuu suuresta kompressorin koosta. Perfera 30 N kykenee 4.6kw viilennystehoon eli lähes 50-sarjalaisten tehoihin.

  Daikin Perfera 30 N sisäyksikkö
  Perfera 30 N asennettuna

  Esteetön leveys 978mm
  100mm
  100mm
  Perfera 30 N sisäyksikkö
  Leveys 778mm
  Tilavaraus kattoon 30mm
  Siiveke 40mm
  Katosta alareunaan 325mm
  Katosta ovilehteen 365mm
  (Jos ovi kääntyy sisäänpäin)
  Esteetön leveys 1175mm
  Tilavaraus yläpuolelle 500mm
  30mm
  300mm
  Parvekejaloilla 665mm
  Maatelineellä 1205mm

  Asennustila yksiköille

  • Sisä- ja ulkoyksikön piirroskuvat ovat viitteelliset
  • Jos katossa on verholauta tai muu vastaava este, mitta otetaan siitä
  • Katon kulmalista on yleensä mahdollista poistaa, jos se on tarpeellista tilavarauksen lisäämiseksi
  • Viistossa sisäkatossa tilavarausta voidaan edelleen pienentää hieman
  • Jos ulkoyksikön päälle ei jätetä riittävästi tilaa, laitteen huolto voi tulla lähes mahdottomaksi ilman koneen kallista irroitusta.

  Daikin Perfera 30 N vertailu

  Tämän sivun malliRinnakkaisnäkymän malli
  Valitse haluttu laite rinnakkaisnäkymään ja paina "päivitä" nappia.
      
  Perfera 30 NPerfera 40 N
  Eurovent sertifioitu
  OnOn
  Lataa sertifikaatti tästä
  cert_perfera30n.pdfcert_perfera40n.pdf
  • Työkalu on tarkoitettu tutkimus- ja koulutuskäyttöön. Käyttö eri laitteiden ominaisuuksien vertailuun on omalla vastuulla. Työkalu mahdollistaa mm. sellaisten ominaisuuksien tai laitteiden keskinäisen vertailemisen, joiden vertailukelpoisuus on kyseenalaista.
  • Mahdollinen prosenttilukema tietosarakkeessa on laskennallinen (suhteellinen ero)
  • Suurempi tai pienempi lukuarvo ei ole välttämättä paremman laitteen tai ominaisuuden merkki
  • Emme vastaa miltään osin tietojen paikkansapitävyydestä. Lähtötiedoissa, tietosyötteissä tai laskentakaavoissa voi olla virheitä.
  Vertailukuva

  Daikin Perfera 30 N sopiva neliömitoitus lämmityskäytössä

  Laitteelle sopiva neliömitoitus riippuu sen antamasta maksimitehosta ja mitoittavasta ulkolämpötilasta. Kohtuullinen tavoite on osatehoinen laite, joka tarvitsee kireällä pakkasella lisätehoa.

  Mitoitukset on arvioitu tyypillisen asunnon tehontarpeisiin.

  • Ylläpitomitoitus on esim. autotallin +10C sisälämpötilaan ympärivuotisesti
  • Osatehomittaus kattaa 90% vuotuisesta energiatarpeesta, mitoitus täystehoinen -10C pakkaselle asti
  • Täystehomitoitus on 100% vuotuisesta energiatarpeestam, mitoitus täystehoihen -25C pakkaselle asti

  Kaikki ilmalämpöpumput kuten Daikin Perfera 30 N on tarkoitettu lisälämmönlähteeksi päälämmitysjärjestelmän rinnalle. Pistemäisenä lämmönlähteenä se ei voi esimerkiksi vedontunteen vuoksi useinkaan kattaa koko asunnon lämmitystarvetta kaikissa olosuhteissa.

  Sopiva neliömitoitus viilennyskäytössä

  Viilennyslaitteen suurin tehokkuus on mitattu +35C ulkolämpötilassa ja sen perusteella voidaan arvioida, minkäkokoiseen asuntoon teho riittäisi.

  Asuntotyypit on arvioitu RT-kortiston tietojen perusteella. Kerrostalon kuumuusaste riippuu asunnon asemasta aurinkoon nähden. Kuuma asunto on länsisuuntainen, jossa on isoja ikkunoita tai kulmauksessa jossa aurinko paistaa koko päivän eri suunnista sisälle.

  Neliömitoitus

  Talvikäyttö

  Yleinen Daikin Perfera 30 N suorituskyky vertailu

  Laitteiden minimi ja maksimitehot palkkeina, jossa nk. nimellisteho on korostettuna vihreänä kaistana.

  • Valmistaja voi päättää nimellistehon vapaasti laitteen koko tehoalueelta ja valitussa tehossa mitataan mm. laitteen hyötysuhde energiamerkintöjä varten. Nimellisteho ei ole siitä syystä indikaattori Daikin Perfera 30 N hyödyntämiskelpoisesta tehosta.
  • Lämmityskäytössä on tyypillistä, että pieni nimellisteho saavuttaa suuremman hyötysuhdelukeman. Se hankaloittaa hyötysuhteen vertailua laitteiden kesken ja siten taloudellisen käytön arvioinnissa voi johtaa harhaan. Esimerkiksi saman mallin 25-35 teholuokkien keskinäinen ero voi perustua pelkästään tämän tehoasetuksen muutokseen, eikä varsinaisesti laitteen todelliseen eroavaisuuteen.
  • Pieni minimiteho vähentää haitallista katkokäyntiä matalan tarpeen alueella. Mahdollisimman laaja tehoalue on siten hyvä ominaisuus.
  Kesäkäyttö

  Mitattu Daikin Perfera 30 N suorituskyky

  Asuntoa lämmitetään teholla, ei hyötysuhteella. Kun teho saadaan lämpöpumpusta, voidaan patterit sulkea.

  EU energiamerkintä vaatii kaikilta laitteilta tehomittaukset, jotka pätevät koko laitekantaan. Nämä mittaukset ja niiden testimenetelmät ovat kokonaan julkisia, sekä määräyksen mukaan toistettavissa mille tahansa kaupasta ostetulle koneyksilölle koska tahansa. Tälläinen mittaustapa on ensisijainen laitteiden eroja tarkastellessa myös Daikin Perfera 30 N kohdalla.

  Avaimet:

  • Suunnittelutehon mittaus: Energiamerkintään tehty mittaus, jolla laite pyrkii saavuttamaan siltä vaaditun tehoasetuksen testitilanteessa. Mittaus on pitkän aikavälin äärimmäisen vakaan olosuhteen testiä laitteen käydessä kuten se tekisi kotonasi. Mittausvirheet ovat standardien ansiosta häviävän pienet.
  • Tehoreservi mittaus: Valmistajan ilmoittama maksimikapasiteetti eli suurin mahdollinen pitkäkestoinen suorituskyky. Jos dokumentaatio on siihen löydetty. Mittauspisteitä ovat -25C, -15C, -5C ja +7, mahdolliset muut pisteet eivät ole mittauksia. Tehojen on sisällytettävä sulatukset (nk. EN14511 mittaustapa).
  • Tehoreservi ennuste: Puhtaasti laskennallinen arvo laitteille joista ei ole mittauspisteitä saatavana. Se muodostetaan pääasiassa kylmimmän mittauspisteen suorituskyvystä lisäämällä kasvavaa tehoa kylmäaineen ominaisuuksien parantuessa ulkolämpötilan kasvaessa.

  Taulukossa esitetyt kuvaajat ovat pisteitä suoralla, pisteiden välissä ei tehdä mittausta ja välissä oleva osuus on siten laskennallinen oletus.

  Huom! Markkinoilla on mittauksia jotka pätevät vain siihen laiteyksilöön, jonka tilaaja on tuonut mitattavaksi (joka lukee raportissa). Jostain syystä tuloksestakin tulee silloin mieluisa?

  TestitEurovent

  Daikin Perfera 30 N äänitaso eri puhaltimen nopeuksilla

  Sisäyksikön äänitaso aiheutuu pääasiassa puhaltimen ilmavirrasta, joka on erittäin tärkeässä asemassa kun havitellaan tehoa ja hyvää hyötysuhdetta. Ihanteellinen laite puhaltaa suuren määrän ilmaa hiljaisella äänellä. Laitteiden ilmamäärän pisteet poikkeavat toisistaan, joten olemme korostaneet laskennalliset leikkauspisteet Daikin Perfera 30 N vertailun hahmottamiseksi.

  • Pienimmät puhaltimen nopeudet käyvät tyypillisesti vain viilennyskäyttöön. Laitteen teho jää silloin pieneksi, mutta voi olla riittävä suomen kesässä.
  • 400m3/h on kohtuullinen ilmavirtaus lämmityskäytössä ja vastaa yleensä kaukosäätimen 2/5 tai automaattitilan aktiivista puhallinnopeutta.
  • 600m3/h puhallustason hyödyntäminen edellyttää yleensä sitä, että sisäyksikkö ei ole oleskelualueella. Virtauksen tuntee selvästi ja ääni on kohtuullisen rajamailla. Suurempi nopeus hyödyttää kuitenkin laitteen tehokkuutta ja hyötysuhdetta. Tämä tila vastaa yleensä kaukosäätimen 4/5 tai jopa maksimiasentoa, eikä automaattiasetus päädy helposti niin kovalle säätöasennolle.
  • Pisteiden lukemat ovat valmistajan ilmoittamia ja mitataan kaiuttomassa tilassa, tyypillisesti metrin päästä sisäyksiköstä. Leikkauspisteen kehystetty lukema on laskennallinen (ei mitattu).
   Äänitasojen vastaavuuksia
  • 20dbA hiljainen, tuuleton metsä
  • 30dbA kuiskaus
  • 40dbA kirjasto
  • 50dbA sade
  Akustiikka

  Vuosittaiset hyötysuhteet eli SCOP arvot
  SCOP -10C ilmastovyöhykkeellä "Strasbourg" (Eurovent EN 14825)
  Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli lauhan ilmastovyöhykkeen rakennuksessa kireimmän pakkasen ollessa -10C, voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. (Eurovent Heating Average Climate)
  5.20 SCOP☆ 5.55 SCOP
  +7%
  SCOP -22C ilmastovyöhykkeellä "Helsinki" (valmistaja)
  Jos laitetta käytetään lämmityskauden yli kylmän ilmastovyöhykkeen rakennuksessa kireimmän pakkasen ollessa -22C, voidaan laskea koko vuoden keskimääräinen hyötysuhde. Laitetta ei yleensä käytetä testien tavalla maksimipuhalluksella ympäri vuoden, joten kodissa toteutuva vuosihyötysuhde jää todennäköisesti laskennallista alhaisemmaksi. Tämän lukeman ilmoittaminen ei ole pakollista tällä hetkellä energiamerkinnöissä, vaan tyypillisesti käytetään -10C SCOP lukemaa.
  4.14 SCOP☆ 4.42 SCOP
  +7%
  Muut yleiset tiedot
  Kompressoriteho valmistajan ilmoittamana
  1300 w1300 w
  Ulkoyksikön lämmönvaihtimen peräkkäiset kerrokset (lukema on viitteellinen)
  Lämmönvaihtimien pinta-alaa voidaan kasvattaa asettamalla niitä peräkkäin ilmavirtaan nähden. Isompi lämmönvaihdin voi vähentää esimerkiksi sulatusten tarvetta, tämä lukema on hyödyllisin vertailtaessa fyysisesti samankokoista ulkoyksikköä keskenään.
  2.0 Kerrosta2.0 Kerrosta
  Sisäyksikön ilmansuodatuksen taso
  Tasot menevät seuraavasti. 1 = Normaali pölynsuodatus, 2 = Lisäsuodattimet (aktiivihiili, katalyytti ym.), 3 = Sähköinen allergeenisuodatus (plasma ymv.)
  3 3
  Aito takkatoiminto
  Jos laitteessa on takkaa varten erityisesti varattu toiminto (mm. ohjekirjan perusteella), mikä voidaan aktivoida samanaikaisesti lämmitystilan kanssa on kyseessä aito takkatoiminto.
  OnOn
  p. 044-3577 375
  info@lampotilamestarit.fi
  Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Lämpötilamestarit Oy
  Lataa Acrobat Reader